ZAKRES DZIAŁALNOŚCI - OFERTA
1. Logistyka ogólnobudowlana.
- materiały masowe
a. materiały na nasypy i podbudowy drogowe

Grunt gliniasty piaskowo-żwirowy

Rumosz kamienny

Kamień budowlany 0-200

Kamień przywęglowy z płuczek w roztworach ciężkich, łupek czerwony - granulowane i pozaklasowe

Mieszanki kamienne, granulowane 0-31,5, 0-63-dolomit, melafir, porfir, sjenit, szarogłaz, granit, bazalt, granodioryt, wapień skalny

Kamień do budownictwa hydrotechnicznego i robót zbrojeniowych

b. kruszywa granulowane na podbudowy zasadnicze

Mieszanki kamienne granulowane 0-31,5

Kliniec kamienny 4/10 - 25/31,5

Tłuczeń drogowy 31,5 - 63
Wszystkie rodzaje skał.

c. kruszywa do Produkcji betonów konstrukcyjnych - zwykłych i architektonicznych

Żwiry otoczakowe, płukane
Frakcje 2-8, 2-16, 8-16, 16-32

Grysy granitowe i bazaltowe
Frakcje 2-8 i 8-16

Grysy zagęszczające i do utrwaleń powierzchniowych
- żwirek otoczakowy, frakcja 2-4
- grys bazaltowy, płukany, frakcja 1-3
- grys granitowy, płukany, frakcja 1-3
- grys kwarcowy, płukany, frakcja 1-3
- grys z wapienia skrystalizowanego, frakcja 1-3

Piaski płukane do betonu, frakcja 0-1 i 0-2

d. kruszywa do Produkcji mas asfaltowych

Grysy dolomitowe, bazaltowe, granitowe
Frakcje 0-4, 2-5, 5-8, 8-11, 11-16, 16-22

Mączki zagęszczające

e. beton towarowy w klasach C20 do C50 z dostawą loco budowa, maksymalna długość wysięgnika pompy - 52mb.
f. żwirki filtracyjne
Frakcja 1/4-2, 2-4, 5-8
g. pospółki piaskowo-żwirowe na warstwy mrozoochronne.
Frakcja 0-16, 0-22, 0-32, 0-63
h. pospółki piaskowo-żwirowe, atestowane na obsypki obiektów inżynierskich o wysokich parametrach zagęszczania i wodoprzepuszczalności.
Frakcja 0-22, 0-32
i. drogowe prefabrykaty betonowe

belki nośne

rury z betonu sprężonego ø 600-1600 x 6000

pokrywy włazów i płyty przykrywowe

krawężniki

korytka ściekowe

płyty chodnikowe

płyty ażurowe

płyty drogowe

j. galanteria betonowa
k. wyroby stalowe
- przepusty z blachy falistej grubościennej, zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk lub powłoka polimerowa
- ścianka Larsena
- siatka zbrojeniowa
2. Usługi sprzętowe.

Koparki

Ładowarki

Spycharki

Walce wibracyjne

Zespoły mobilne do rozładunku wagonów

3. Przewozy ciężkim transportem drogowym

Transport technologiczny obsługi budów

Wywrotki czteroosiowe - 32 szt.

Transport drogowy materiałów sypkich, wywrotkami na zespołach pięcioosiowych - 364 szt.

4. Konsultacja i poradnictwo w zakresie realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

 

 

kontakt